Edytor animacji

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki
Elementy edytora animacji:
1) Lista animacji
2) Wybór edytowanego kierunku
3) Powtarzanie
4) Prędkość
5) Ilość dostępnych kierunków
6) Poszczególne klatki
7) Przyciski sterujące
Edytor animacji i obrazka w MMF2

Edytor animacji to podedytor edytora etapu. Służy do tworzenia i modyfikacji animacji. W MMF 2 edytor animacji jest zintegrowany z edytorem obrazka.

Typy animacji

TGF i MMF posiadają stałą liczbę typów animacji, na którą składają się animacje związane ze zdarzeniami i uruchamiane automatycznie (12) oraz animacje własne (4), które można uruchamiać wyłącznie ręcznie. W MMF 2 początkowo nie ma animacji własnych, ale można je swobodnie dodawać.

Kierunki

Kierunków animacji może być najwyżej 32. Do wyboru są także opcje 16, 8 i 4. Im więcej, tym płynniejszy obrót, ale też obiekt zajmuje więcej zasobów.

Powtarzanie

Można zdefiniować zapętlenie animacji. W takim przypadku należy ustawić liczbę powtórzeń (Repeat) i ramkę powrotną (Loop back to frame), czyli taką, od której rozpocznie się animacja po zakończeniu pierwszego przebiegu.

Edycja klatki

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na klatkę ukazuje się menu kontekstowe, z którego można uruchamiać m.in. edytor obrazka, jak również opcje:

  • Resize Zoom - zmiana rozmiaru,
  • Rotate - obrót,
  • Morphing - w przeciągu ustalonej ilości klatej z daną dokładnością przekształca jedną klatkę w drugą.

Niestety, jakość tych przekształceń jest bardzo niska.

Edycja wszystkich klatek

Pod paskiem klatek znajdują się przyciski sterujące, które odpowiadają za kolejno:

  • Reverse horizontally - odbicie poziome,
  • Reverse vertically - odbicie pionowe,
  • Import - importowanie animacji,
  • Rotate - obrót we wszystkich kierunkach animacji,
  • View animation - podgląd.

Zobacz też