Licznik

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki

Licznik jest obiektem występującym w grach klikowych, wstawianym w edytorze etapu. Obiekt ten służy do zapisywania różnych wartości, a także często do ich prezentowania w sposób wybrany przez gracza.

Zastosowania

 • Mierzenie różnych wartości,
 • Liczenie i pokazywanie stanu zdrowia, ilości punktów i żyć,
 • Zapisywanie zmiennej,
 • Porównywanie z daną wartością.

Sposoby prezentowania zmiennych

Po kliknięciu PPM na licznik i wybraniu "Edit Counter" w suwaku "Display as:" można wybrać:

 • Hidden (ukryty) - licznik jest niewidoczny podczas gry, więc nie prezentuje zmiennej
 • Numbers - licznik prezentuje zmienną za pomocą liczby. Można edytować wygląd cyfer i minusa.
 • Vertical bar - licznik prezentuje zmienną za pomocą pionowej kreski o szerokości i maksymalnej długości określanej przy zmianie rozmiaru. W wypadku użycia tego licznika należy pamiętać o zmianie maksymalnej wartości. Licznik ten może być jednokolorowy lub w formie dwukolorowego gradientu.
 • Horizontal bar - licznik prezentuje zmienną za pomocą poziomej kreski analogicznie do wyżej opisanego sposobu prezentacji.
 • Animation - licznik prezentuje zmienną za pomocą animacji; im późniejsza klatka, tym większa wartość. Przykład zastosowania tego sposobu to centralnie powiększająca się kulka. W tym wypadku również należy pamiętać o zmianie maksymalnej wartości.

Akcje

 • Set counter - ustaw wartość licznika
 • Add to counter - dodaj do wartości licznika
 • Subtract from counter - odejmij od wartości licznika

Warunki

 • Compare the counter to a value... - porównaj z wartością licznika; wybierasz liczbę (lub zmienną) i określasz, jaka ma być zależność między tymi wartościami (większa, mniejsza, równa itp.)

Wartości

Jedyną wartością, jaką można pobrać z licznika, jest aktualna wartość zmiennej.