Control X

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki

Control X - rozszerzenie do programu MMF, stworzone przez z33z'a, pozwalające na pełną kontrolę klawiatury i myszy.

Opis działania i zastosowania

Dodatek ten pozwala na m.in.:

 • wykrywanie wciśnięć klawisza,
 • blokowanie wybranych kombinacji klawiszowych,
 • symulowanie wciśnięć klawiszy i kliknięć myszą.

Warunki

 • Keyboard
  • Key pressed - dany klawisz jest wciśnięty.
  • Key down - dany klawisz został wciśnięty.
  • Key up - dany klawisz został puszczony.
  • Repeat while key pressed - sprawdza w zapętleniu, czy dany klawisz jest wciśnięty.
  • Key (value) pressed - klawisz, rozpoznawany liczbowo (1), jest wciśnięty.
  • Key (value) down - klawisz, rozpoznawany liczbowo, został wciśnięty.
  • Key (value) up - klawisz, rozpoznawany liczbowo, został puszczony.
  • Repeat while key (value) pressed - sprawdza w zapętleniu, czy klawisz, rozpoznawany liczbowo, jest wciśnięty.
  • Any key down - dowolny klawisz został wciśnięty.
  • Any key up - dowolny klawisz został puszczony.
  • Repeat while any key pressed - sprawdza w zapętleniu, czy dowolny klawisz jest wciśnięty.
 • Enable/Disable
  • Key is disabled - dany klawisz jest wyłączony.
  • Key (value) is disabled - klawisz, rozpoznawany liczbowo, jest wyłączony.
  • All keys are disabled - wszystkie klawisze są wyłączone.
  • Alt+F4 is disabled - kombinacja Alt+F4 (kończenie aplikacji) jest wyłączona.
  • Alt+Tab, Ctrl+Esc and Ctrl+Alt+Del are disabled - kombinacje Alt+Tab, Ctrl+Esc i Ctrl+Alt+Del są wyłączone.
 • Keystate
  • Caps Lock is on - Caps Lock jest aktywny.
  • Num Lock is on - Num Lock jest aktywny.
  • Scroll Lock is on - Scroll Lock jest aktywny.

Akcje

 • Player
  • Set up - ustaw klawisz sterujący ruchem w górę.
  • Set down - ustaw klawisz sterujący ruchem w dół.
  • Set left - ustaw klawisz sterujący ruchem w lewo.
  • Set right - ustaw klawisz sterujący ruchem w prawo.
  • Set fire 1 - ustaw klawisz sterujący strzałem 1.
  • Set fire 2 - ustaw klawisz sterujący strzałem 2.
  • Set up (value) - ustaw rozpoznawany liczbowo klawisz sterujący ruchem w górę.
  • Set down (value) - ustaw rozpoznawany liczbowo klawisz sterujący ruchem w dół.
  • Set left (value) - ustaw rozpoznawany liczbowo klawisz sterujący ruchem w lewo.
  • Set right (value) - ustaw rozpoznawany liczbowo klawisz sterujący ruchem w prawo.
  • Set fire 1 (value) - ustaw rozpoznawany liczbowo klawisz sterujący strzałem 1.
  • Set fire 2 (value) - ustaw rozpoznawany liczbowo klawisz sterujący strzałem 2.
 • Enable/Disable
  • Enable key - włącz klawisz.
  • Enable key (value) - włącz rozpoznawany liczbowo klawisz.
  • Enable all keys - włącz wszystkie klawisze.
  • Disable key - wyłącz klawisz.
  • Disable key (value) - wyłącz rozpoznawanegy liczbowo klawisz.
  • Disable all keys - wyłącz wszystkie klawisze.
  • Enable Alt+F4 - włącz kombinację Alt+F4.
  • Enable Alt+Tab, Ctrl+Esc and Ctrl+Alt+Del - włącz kombinacje Alt+Tab, Ctrl+Esc i Ctrl+Alt+Del.
  • Disable Alt+F4 - wyłącz kombinację Alt+F4.
  • Disable Alt+Tab, Ctrl+Esc and Ctrl+Alt+Del - wyłącz kombinacje Alt+Tab, Ctrl+Esc i Ctrl+Alt+Del.
 • Keystate
  • Set Caps Lock on - zmień stan Caps Lock na aktywny.
  • Set Num Lock on - zmień stan Num Lock na aktywny.
  • Set Scroll Lock on - zmień stan Scroll Lock na aktywny.
  • Set Caps Lock on - zmień stan Caps Lock na nieaktywny.
  • Set Num Lock on - zmień stan Num Lock na nieaktywny.
  • Set Scroll Lock on - zmień stan Scroll Lock na nieaktywny.
 • Simulate
  • Keyboard
   • Simulate key down - symuluj wciśnięcie klawisza.
   • Simulate key up - symuluj puszczenie klawisza.
   • Simulate key value down - symuluj wciśnięcie klawisza rozpoznawanego liczbowo.
   • Simulate key value up - symuluj puszczenie klawisza rozpoznawanego liczbowo.
  • Mouse
   • Simulate mousebutton up - symuluj puszczenie przycisku myszy.
   • Simulate mousebutton down - symuluj kliknięcie.
   • Simulate mouse movement - symuluj ruch myszą.
   • Simulate mouse wheel - symuluj ruch rolką myszy.
 • Reset last key pressed - resetuj ostatnio wciśnięty klawisz.
 • Destroy - zniszcz obiekt Control X.

Wartości

 • Keyboard
  • Get last key pressed as string - nazwa ostatnio wciśniętego klawisza.
  • Get last key pressed as value - identyfikator liczbowy ostatnio wciśniętego klawisza.
 • Player
  • Get up key - nazwa klawisza sterującego ruchem w górę.
  • Get down key - nazwa klawisza sterującego ruchem w dół.
  • Get left key - nazwa klawisza sterującego ruchem w lewo.
  • Get right key - nazwa klawisza sterującego ruchem w prawo.
  • Get fire 1 key - nazwa klawisza sterującego strzałem 1.
  • Get fire 2 key - nazwa klawisza sterującego strzałem 2.
  • Get up key as value - identyfikator liczbowy klawisza sterującego ruchem w górę.
  • Get down key as value - identyfikator liczbowy klawisza sterującego ruchem w dół.
  • Get left key as value - identyfikator liczbowy klawisza sterującego ruchem w lewo.
  • Get right key as value - identyfikator liczbowy klawisza sterującego ruchem w prawo.
  • Get fire 1 key as value - identyfikator liczbowy klawisza sterującego strzałem 1.
  • Get fire 2 key as value - identyfikator liczbowy klawisza sterującego strzałem 2.
 • Conversion
  • Key to int - identyfikator liczbowy klawisza o danej nazwie.
  • Int to key - nazwa klawisza o danym identyfikatorze liczbowym.
 • Count
  • Number of objects - liczba obiektów Control X.

Konfiguracja w edytorze etapu

Brak.

Rozpoznawanie liczbowe klawiszy

Polega na tym, że użytkownik, zamiast podawać pełną nazwę klawisza, np. E, Tab lub Print Screen (W Control X nazywany Snapshot), podaje jego numer identyfikacyjny, np. 69, 9 czy 44.

Linki zewnętrzne