NukeBoards

Kursy - [Construct] Zapisywalne / wczytywalne płótna.

rafradek - 11-12-2012, 22:31
: Temat postu: [Construct] Zapisywalne / wczytywalne płótna.
Użyteczne przy wczytywaniu / zapisywaniu obrazków z płótna.

Potrzebne pluginy:
Image Manipulator
Sprite
Canvas
Texture Setter

1.Wczytywanie pliku
Dodaj akcję Image Manipulator: Load Image z położeniem pliku obrazu
Potem drugą akcję tego samego obiektu: Copy to sprite wybierając dowolny obiekt sprite.
Teraz dodaj akcję Canvas: Set width z parametrem ImageManipulator.GetImageWidth
Analogicznie: Canvas: Set height z parametrem ImageManipulator.GetImageHeight
W końcu akcja Texture Setter: Give Texture wybierając sprite jako pierwszy obiekt, canvas jako drugi.

2.Zapisywanie pliku
Na początek akcja Texture Setter: Give Texture wybierając canvas jako pierwszy obiekt, sprite jako drugi.
Potem akcję Image Manipulator: Copy from sprite wybierając ten obiekt sprite
Kolejna akcja tego obiektu: Crop z parametrami 0, 0 , Sprite.OriginalWidth, Sprite.OriginalHeight
W końcu zapis obrazu: Image Manipulator: Save PNG/BMP/JPG image podając nazwę pliku.