Zdarzenie CREATE

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki

Zdarzenie CREATE - zdarzenie w programie Game Maker, zawierające akcje, jakie zostaną wykonane przy tworzeniu obiektu, do którego przypisano to zdarzenie.

Przykładowo, aby każdy wystrzelony pocisk miał losową prędkość i losowy kierunek można w zdarzeniu CREATE w akcji CODE wpisać następujący fragment:

direction=random(360);
speed=random(5);

i potem każde utworzenie obiektu pocisk w etapie spowoduje nadanie mu losowej prędkości początkowej i losowego kierunku.

Akcje ze zdarzenia CREATE są wykonywane nawet przy rozpoczęciu etapu, jeśli w roomie znajdował się dany obiekt.

Zastosowanie

  • najczęstsze zastosowanie zdarzenia CREATE to ustawienie konkretnych parametrów przy pojawieniu się obiektu
  • zdarzenie CREATE można wykorzystać do stworzenia systemu cząsteczkowego dla obiektu, który cały czas jest na planszy w jednym egzemplarzu
  • w zdarzeniu CREATE można również wykonywać pewne operacje, które są niezbędne podczas działania rooma, np. utworzenie plików tymczasowych, odczytanie opcji, odszyfrowanie plików itp.
  • zdarzenie CREATE używane jest również do inicjalizacji zmiennych (dotyczy przypadku, w którym opcja programu automatycznej inicjalizacji jest wyłączona)