String Parser 2

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki
87.gif

String Parser - rozszerzenie, służące do zaawansowanych operacji porównawczych i przetwarzających ciągi znaków. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość obliczania sumy kontrolnej MD5.

Opis działania i zastosowania

 • tworzenie list z ciągów przy użyciu podanego separatora,
 • sprawdzanie pozycji jednego napisu w drugim,
 • sprawdzanie ilości wystąpień jednego napisu w drugim,
 • wczytywanie i zapisywanie do plików tekstowych, CSV, INI, MMF Array, Dynamic Array,
 • opcje uwzględniania i nie uwzględniania wielkości liter,
 • obsługa podstawowych wyrażeń regularnych (wieloznaczniki '*' oraz '?'),
  • wieloznacznik lokalny '?' oznacza jeden dowolny znak,
  • wieloznacznik ogólny '*' oznacza różną liczbę (również zero) dowolnych znaków,
 • tworzenie sum MD5, itp.

Warunki

 • Is URL safe? - sprawdza, czy ciąg jest poprawnym adresem URL (tj. bez polskich znaków i niektórych specjalnych)

Akcje

 • Set source string - ustaw ciąg znaków, na którym będzie operowało rozszerzenie
 • File
  • Save to file - zapisz do pliku
  • Load from file - wczytaj z pliku
  • Append to file - dopisz do pliku
  • Append from file - dopisz z pliku
 • List Tokenizing
  • Delimiters
   • Reset delimiters - zresetuj separatory
   • Add delimiter - dodaj separator
   • Set delimiter - ustaw separator
   • Delete delimiter index - usuń separator na podstawie liczby porządkowej
   • Delete delimiter - usuń separator
   • Set default delimiter index - ustaw domyślny separator na podstawie liczby porządkowej
   • Set default delimiter - ustaw domyślny separator
  • File
   • Save as CSV - zapisz do CSV (Comma Separated Values)
   • Load from CSV - wczytaj z CSV
   • Save as MMF Array - zapisz do tablicy MMF Array
   • Load from MMF Array - wczytaj z tablicy MMF Array
   • Save as Dynamic Array - zapisz do tablicy Dynamic Array
   • Load from Dynamic Array - wczytaj z tablicy Dynamic Array
   • Save as INI - zapisz do INI
   • Load from INI - wczytaj z INI
 • Settings
  • String Comparisons
   • Case Insensitive (A == a) - brak rozróżniania wielkości znaków
   • Case Sensitive (A < a) - rozróżnianie wielkości znaków
  • Search Mode
   • Literal - brak obsługi znaków wieloznacznych
   • Wildcards - obsługa znaków wieloznacznych
 • Destroy - zniszcz obiekt

Wartości

 • Get string - ciąg znaków
 • Get length of string - długość ciągu
 • Set string, return "" - ustawia główny ciąg znaków na podany i zwraca "" (pusty ciąg)
 • Set string, return 0 - ustawia główny ciąg znaków na podany i zwraca 0
 • Substrings
  • Left substring - dana liczba znaków od lewej strony ciągu
  • Right substring - dana liczba znaków od prawej strony ciągu
  • Middle substring - dana liczba znaków od danej pozycji w ciągu
  • Get number of substrings - liczba podciągów w ciągu głównym
  • Get index of substring - liczba porządkowa podciągu
  • Get index of first substring - liczba porządkowa pierwszego podciągu
  • Get index of last substring - liczba porządkowa ostatniego podciągu
  • Remove substrings - ciąg główny bez danego podciągu
  • Replace substrings - ciąg główny z danym podciągiem zastąpionym innym
  • Insert substring - ciąg główny ze wstawionym danym podciągiem
 • Transform
  • Reverse string - ciąg z odwróconą kolejnością znaków
  • Uppercase string - ciąg z literami zamienionymi na wielkie
  • Lowercase string - ciąg z literami zamienionymi na małe
  • URL Encoded string - ciąg w kodowaniu URL
 • ASCII
  • Get ASCII character - litera o danym numerze ASCII
  • Get ASCII value - numer ASCII danej litery
  • Get ASCII value list - tworzy listę numerów ASCII z ciągu znaków
 • List Tokenizing
  • Delimiters
   • Get number of delimiters - liczba separatorów
   • Get delimiter - treść separatora o danej liczbie porządkowej
   • Get delimiter index - liczba porządkowa separatora o danej treści
   • Get default delimiter - treść domyślnego separatora
   • Get default delimiter index - liczba porządkowa domyślnego separatora
  • Get number of elements - liczba elementów (podciągów oddzielonych separatorami)
  • Set element - ciąg ze zmienionym elementem
  • Insert element - ciąg ze wstawionym elementem
  • Append element - ciąg z dopisanym na końcu elementem
  • Prepend element - ciąg z dopisanym na początku elementem
  • Get element - element o danej liczbie porządkowej
  • Get first element - pierwszy element
  • Get last element - ostatni element
  • Find element matching - liczba porządkowa elementu o danej treści, który wystąpił dany raz
  • Find element containing - liczba porządkowa elementu zawierającego daną treść, który wystąpił dany raz
  • Delete element - ciąg z usuniętym elementem
  • Swap elements - ciąg z zamienionymi ze sobą elementami
  • Sort elements ascending - sortowanie elementów rosnąco
  • Sort elements descending - sortowanie elementów malejąco
  • Change delimiters - ciąg ze wszystkimi separatorami zamienionymi na dany
 • Filters
  • Get MD5 Signature - suma kontrolna MD5 ciągu

Konfiguracja w edytorze etapu

 • Source String - początkowy ciąg znaków
 • String Comparisons
  • Case Insensitive - brak rozróżniania wielkości znaków
  • Case Sensitive - rozróżnianie wielkości znaków
 • Search Mode
  • Literal Search - brak obsługi znaków wieloznacznych
  • Wildcard Search - obsługa znaków wieloznacznych

Zobacz też

Odnośniki zewnętrzne