String()

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki
Właściwy tytuł tego artykułu to string(). Z powodu ograniczeń technicznych tytuł tego artykułu jest nieprawidłowy.

string() - funkcja, konwertująca typ rzeczywisty w string.

Wywołanie

Funkcja string() przyjmuje jeden argument, będący liczbą rzeczywistą, a zwraca string, odpowiadający danemu argumentowi.

string([real] wartosc);
  • wartosc - żądana do rzutowania wartość rzeczywista

Funkcja najczęściej stosowana przy wyświetlaniu tekstów i komunikatów zawierających zmienne liczbowe, sprawdzania ilości znaków w dowolnej liczbie itp.

Przykład użycia

var x1,s;
x1=3.14;
s="liczba pi to ";
draw_text(10,10,s+x1); // ta funkcja wygeneruje błąd
draw_text(10,10,s+string(x1)) // ta funkcja zadziała poprawnie

(dodatkowe funkcje użyte w przykładzie: draw_text())

Zobacz też

  • real() - służy do konwersji typu string na real