Obiekt aktywny

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Wersja z dnia 19:59, 9 lut 2008 autorstwa RomanX (dyskusja | edycje)
(różn.) ‹Starsza wersja | zobacz obecną wersję (różn.) | Nowsza wersja› (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki

Obiekt aktywny to podstawowy typ obiektu, który można wstawić do gry klikowej poprzez umieszczenie go na planszy w edytorze etapu. Cechami unikalnymi OA w Klik & Play i The Games Factory jest zdolność do ruchu i posiadanie trzech wartości zmiennych typu całkowitego A, B i C oraz 32 flag (od 0 do 31, typu logicznego). W Multimedia Fusion i późniejszych wartości jest więcej (MMF: 26) i posiada je większość obiektów, nie tylko aktywne. W MMF i dalej ruch też jest możliwy dla innych obiektów.

Opis działania i zastosowania

Zastosowań jest mnóstwo, bowiem jest to bardzo uniwersalny obiekt. Np.:

Warunki

 • Collisions
  • Another object - sprawdza, czy obiekt zderzył się z innym obiektem aktywnym
  • Overlapping another object - sprawdza, czy obiekt nakłada się na inny obiekt aktywny
  • Backdrop - sprawdza, czy obiekt zderzył się z tłem
  • Overlapping a backdrop - sprawdza, czy obiekt nakłada się na tło
 • Movement
  • Is "..." stopped? - sprawdza, czy obiekt jest zatrzymany
  • Is "..." bouncing? - sprawdza, czy obiekt się odbija
  • Compare Speed of "..." to a value - porównuje szybkość obiektu
  • Compare Acceleration of "..." to a value - porównuje przyspieszenie obiektu
  • Compare Deceleration of "..." to a value - porównuje opóźnienie obiektu
  • Has "..." reached a node in the path - sprawdza, czy obiekt osiągnął węzeł w ruchu po ścieżce
  • Has "..." reached the end of its path - sprawdza, czy obiekt osiągnął końcowy węzeł w ruchu po ścieżce
 • Animation
  • Which animation of "..." is playing? - sprawdza, jaka animacja jest aktualnie odtwarzana
  • Has an animation finished? - sprawdza, czy aktualna animacja się zakończyła
  • Compare current level of "..." to a value - porównuje numer aktualnej klatki animacji
 • Position
  • Test position of "..." - testuje pozycję obiektu co do ustawienia w polu gry
  • Is "..." getting close to window's edge - sprawdza, czy obiekt zbliżył się na pewną odległość od krawędzi okna
  • Compare X position to a value - porównuje pozycję X obiektu
  • Compare Y position to a value - porównuje pozycję Y obiektu
 • Direction
  • Compare direction of "..." - porównuje kierunek obiektu
 • Visibility
  • Is "..." visible - sprawdza, czy obiekt jest widzialny
  • Is "..." invisible - sprawdza, czy obiekt jest niewidzialny
 • Pick or count
  • Pick "..." at random - wybiera losowy obiekt
  • Have all "..." been destroyed - sprawdza, czy wszystkie obiekty zostały zniszczone
  • Compare to the number of "..." objects - porównuje liczbę obiektów na planszy
  • Test for no "..." objects in a zone - sprawdza, czy w obszarze nie ma obiektów
  • Compare to the number of "..." objects in a zone - porównuje liczbę obiektów w obszarze
 • Values
  • Compare to alterable value A - porównuje zmienną A
  • Compare to alterable value B - porównuje zmienną B
  • Compare to alterable value C - porównuje zmienną C
  • Compare to fixed value - porównuje identyfikator obiektu
  • Flags
   • Is a flag on? - sprawdza, czy dana flaga jest włączona
   • Is a flag off? - sprawdza, czy dana flaga jest wyłączona

Akcje

 • Movement
  • Stop - zatrzymuje obiekt,
  • Start - wznawia ruch obiektu,
  • Set speed... - ustawia aktualną prędkość (0-100),
  • Set maximum speed... - ustawia maksymalną prędkość,
  • Wrap Around Play Area - przy przejściu przez granicę pola gry obiekt pojawia się po przeciwnej jego stronie,
  • Bounce - odbija,
  • Reverse - odwraca kierunek ruchu,
 • Animation
  • Stop - zatrzymuje animację,
  • Start - przywraca animację,
  • Change - zmienia:
   • Animation sequence - rodzaj animacji,
   • Direction of animation - kierunek animacji (kier. ruchu pozostaje taki sam),
   • Speed of animation - prędkość animacji,
  • Restore - przywraca poniższe do wartości pierwotnych:
   • Animation sequence
   • Direction of animation
   • Speed of animation
  • Paste image into background - wkleja aktualną klatkę animacji obiektu do tła,
  • Bring to front - przesuwa obiekt nad wszystkie inne,
  • Bring to back - przesuwa obiekt pod wszystkie inne,
 • Position
  • Select Position - ustawia pozycję obiektu względem siebie, innego obiektu lub bezwzględnie,
  • Swap Position with another Object - zamienia pozycję z innym obiektem,
  • Set X Coordinate - ustawia współrzędną X obiektu,
  • Set Y Coordinate - ustawia współrzędną Y obiektu,
 • Direction
  • Select direction... - ustawia kierunek bezwzględny,
  • Look in the direction of... - ustawia kierunek względem współrzędnych,
 • Visibility
  • Make Object Invisible - ukrywa obiekt,
  • Make Object Reappear - czyni obiekt widzialnym,
  • Flash Object - powoduje miganie obiektem,
 • Shoot an Object... - wystrzeliwuje inny obiekt aktywny,
 • Destroy - niszczy obiekt,
 • Values... - pozwala na manipulację zmiennymi A, B i C,
 • Flags
  • Set On - włącza wybraną flagę,
  • Set Off - wyłącza wybraną flagę,
  • Toggle - przełącza wybraną flagę.

Zmiana wartości

 • Which alterable value? - wybór zmiennej, która ma być zmodyfikowana,
 • Change required
  • Set value - ustalanie zmiennej na podaną liczbę,
  • Add to value - dodawanie podanej liczby do zmiennej,
  • Substract from value - odejmowanie podanej liczby od zmiennej,
  • Spread a number - rozdzielanie pomiędzy obiekty danego typu kolejnych liczb od podanej.

Spread a number

Kod do edytora zdarzeń
N Zdarzenia
1
+ EZ-special.png Always
ActiveA.gif Spread value 3 in alterable value A

Następujące zdarzenie dla np. 5 obiektów "A" ustawi następujące wartości zmiennej A (w zależności od kolejności tworzenia obiektów "A"): 3, 4, 5, 6, 7. Akcja Spread a number zazwyczaj jest używana do przydzielania obiektom kolejnych, niepowtarzających się identyfikatorów, przez które można odnosić się do konkretnych obiektów, a nie do wszystkich danego typu naraz.

Wartości

 • Movement
  • Speed - szybkość
  • Acceleration - przyspieszenie
  • Deceleration - opóźnienie
 • Position
  • X Coordinate - pozycja X
  • Y Coordinate - pozycja Y
  • X Coordinate of left edge - pozycja X lewej krawędzi
  • X Coordinate of right edge - pozycja X prawej krawędzi
  • Y Coordinate of top edge - pozycja Y górnej krawędzi
  • Y Coordinate of bottom edge - pozycja Y dolnej krawędzi
 • Animation
  • Current direction value - kierunek animacji
  • Current level - aktualna klatka animacji
  • Current animation value - aktualna animacja
 • Count
  • Number of objects on the play area - ilość obiektów na polu gry
 • Values
  • Retrieve alterable value A - zmienna A
  • Retrieve alterable value B - zmienna B
  • Retrieve alterable value C - zmienna C
  • Retrieve fixed value - stały, unikalny identyfikator danego obiektu
  • Value of one of internal flags - wartość flagi (0- off, 1- on)

Konfiguracja w edytorze etapu

 • Movement
  • Select/change movement - wybór sposobu poruszania się obiektu
  • Set direction - zmiana kierunku, gdy obiekt nie ma ustawionego ruchu
  • Edit movement - zmiana ustawien sposobu poruszania się obiektu
 • View
  • To front - przesuwa obiekt na przednią warstwę wyświetlania (zasłania wszystkie inne)
  • Forward one - przesuwa obiekt na wyższą warstwę
  • Backward one - przesuwa obiekt na niższą warstwę
  • To back - przesuwa obiekt na tylną (najniższą) warstwę
 • Object preferences - szczegółowe ustawienia obiektu
 • Edit Animations - edycja animacji
 • Edit Name and Icon - edycja nazwy i ikony obiektu
 • New Object
 • Resize - zmiana rozmiaru obiektu (niezalecane!)
 • Align
  • Horizontal
   • Left - wyrównanie obiektu do lewej
   • Center in playfield - wyrównanie obiektu do środka (poziomo)
   • Right - wyrównanie obiektu do prawej
  • Vertical
   • Top - wyrównanie obiektu do góry
   • Center in playfield - wyrównanie obiektu do środka (pionowo)
   • Bottom - wyrównanie obiektu do dołu

Object preferences - szczegółowe ustawienia obiektu:

 • Object handling
  • Object global to the entire game - ustawia obiekt jako globalny
  • Objects qualifiers - kwalifikatory, inaczej grupy obiektów - w edytorze zdarzeń grupa zachowuje się jak pojedyńczy obiekt, a w jednej grupie może być kilka różnych obiektów aktywnych
 • Extra
  • Follow the playfield - sprawia, że obiekt porusza się względem planszy
  • Inactivate object if far from window - wyłącza obiekt (nie reaguje na zdarzenia), gdy jest on zbyt daleko od pola widzenia
  • Display as background (faster)
  • Use fine detection - stosowanie techniki wykrywania kolizji uwzględniającej przeźroczystość (jako miejsce wolne)
 • Advanced
  • Save background - zachowaj tło
  • Wipe with color
  • Ink Effect - wybór efektu wtapiania
  • Load on call - ładowanie obiektu na żądanie
  • Discard after use - wyładowanie po użyciu
  • Destroy object if too far from playfield - niszczenie obiektu, gdy jest zbyt daleko od pola gry