Klikipedia:Jak czytać szablon?

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki

Przykładowe zdarzenie w artykule na temat kodowania zdarzeń w edytorze zdarzeń może wyglądać tak:

Przykładowe zdarzenie
N Zdarzenia
4
+ EZ-special.png on loop sort
+ EZ-array.png ValueAtX("wyniki", value("ile_rekordow") - LoopIndex("sort"))> EZ-array.png ValueAtX("wyniki", value("ile_rekordow") - LoopIndex("sort") - 1)
EZ-counter.png pom: Set Counter to ValueAtX("wyniki", value("ile_rekordow") - LoopIndex("sort") - 1)
EZ-array.png wyniki: Write Value ValueAtX("wyniki", value("ile_rekordow") - LoopIndex("sort")) to value("ile_rekordow") - LoopIndex("sort") – 1
EZ-array.png wyniki: Write Value value("pom") to value("ile_rekordow") - LoopIndex("sort")
EZ-string.png pom2: Set alterable string to StrAtX("imiona", value("ile_rekordow") - LoopIndex("sort") - 1)
Przykładowe zdarzenie
W nagłówku tabelki widzisz tytuł zdarzenia, lub fragmentu kodu. Nie jest on obecny wszędzie, stanowi raczej zaznaczenie, że w tym momencie zaczyna się pewna kategoria zdarzeń.
4
jest to numer zdarzenia. W tekście możesz spotkać się czasem z odniesieniem do konkretnego numeru, o którym mówi właśnie ta liczba
EZ-special.png on loop sort
jest to warunek. Warunki w TGF/MMF są przedstawiane w postaci kolejnych wierszów tabeli, z których każdy może mieć kilka podwarunków, oznaczonych plusikami. W Klikipedii wszystkie warunki zaczynają się od znaku +.
EZ-array.png wyniki Write Value value("pom") to value("ile_rekordow") - LoopIndex("sort")
jest to podjęta akcja w przypadku, gdy wszystkie warunki są spełnione. Akcje w TGF/MMF przedstawiane są jako ptaszki w kolumnach, dotyczących odpowiednich obiektów. Klikipedia pokazuje ikonę obiektu, który zawiera daną akcję oraz jej treść.

Zobacz też