Ini section exists()

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki
Właściwy tytuł tego artykułu to ini_section_exists(). Z powodu ograniczeń technicznych tytuł tego artykułu jest nieprawidłowy.

ini_section_exists() - funkcja języka GML, sprawdzająca istnienie w pliku INI podanej sekcji

Wywołanie

Funkcja przyjmuje jeden argument

ini_key_exists([string] sekcja)
  • sekcja - nazwa sekcji, której istnienia ma zostać sprawdzone

Funkcja zwróci wartość true, jeśli podana sekcja istnieje, jeśli nie istnieje to zwrócona zostanie wartość false.

Przykład użycia

ini_open("dane.ini");
if(ini_section_exists("nazwasekcji")) {
show_message("Sekcja istnieje!");
} else {
show_message("Sekcja nie istnieje!");
}
ini_close();

(dodatkowe funkcje użyte w przykładzie: ini_open(), ini_close(), show_message())