Hi-scores

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki

Hi-scores to wbudowany na stałe w TGF obiekt w rodzaju rozszerzenia. Jest również obecny w MMF i innych, zawiera tam dodatkowe funkcje.

Opis działania i zastosowania

Hi-scores zarządza najlepszymi wynikami graczy w TGF. Zapisuje je do pliku C:\WINDOWS\gfscore.ini w niezaszyfrowanej formie.

Warunki

 • Has player a high score? - sprawdza, czy dany gracz osiąnął wynik kwalifikujący go do najlepszych
 • Is visible? - sprawdza, czy obiekt Hi-scores jest widoczny (tj. czy nie jest ukryty)

Akcje

 • Ask for a player's name - pyta o nazwę gracza
 • Insert a highscore - wstawia wynik do tablicy
 • Reset - resetuje wyniki do ustawionej podczas konfiguracji w edytorze etapu
 • Change one name - zmienia wybraną nazwę gracza
 • Change one score - zmienia wybrany wynik
 • Position
  • Select position - ustawia pozycję względną
  • Set Horizontal Position - ustawia pozycję X (poziomo)
  • Set Vertical Position - ustawia pozycję Y (pionowo)
 • Visibility
  • Make object invisible - ukrywa obiekt
  • Make object reappear - pokazuje obiekt

Wartości

 • Hiscore value - dany wynik z tabeli
 • Hiscore name - dana nazwa gracza z tabeli
 • X Position of hiscore table - pozycja X tabeli
 • Y Position of hiscore table - pozycja Y tabeli

Konfiguracja w edytorze etapu

 • Total Number of names - ilość wpisów w tabeli
 • Length of a name - maksymalna długość nazwy gracza
 • Options
  • Show name before score - wyświetla najpierw nazwę gracza, a później wynik
  • Hide on start of frame - ukrywa obiekt na początku etapu
  • Check on start of frame - sprawdza warunek Has player a high score? automatycznie na początku etapu
  • Don't display scores - nie wyświetla wyników
  • Font - wybór czcionki
  • Scores - ustalanie domyślnej zawartości tabeli