File text writeln()

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki
Właściwy tytuł tego artykułu to file_text_writeln(). Z powodu ograniczeń technicznych tytuł tego artykułu jest nieprawidłowy.

file_text_writeln() - funkcja przenosząca kursor zapisu do następnej linii w pliku.

Wywołanie

file_text_writeln([real] identyfikator pliku)

Przykład użycia

id_pliku_zapisu = file_text_open_write( 'przykladowy.plik.txt' );
file_text_write_string( id_pliku_zapisu, '1 linia pliku' );
file_text_writeln( id_pliku_zapisu );
file_text_write_string( id_pliku_zapisu, '2 linia pliku' );
file_text_close( id_pliku_zapisu );

(dodatkowe funkcje użyte w przykładzie: file_text_open_write(), file_text_write_string(), file_text_close())