File text open write()

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki
Właściwy tytuł tego artykułu to file_text_open_write(). Z powodu ograniczeń technicznych tytuł tego artykułu jest nieprawidłowy.

file_text_open_write() - funkcja otwierająca wskazany plik do zapisu, w przypadku gdy plik nie istnieje zostaje stworzony nowy o podanej nazwie.

Wywołanie

file_text_open_write([string] nazwa pliku)
  • nazwa pliku - nazwa pliku znajdującego się na dysku użytkownika.

Przykład użycia

id_pliku_zapisu = file_text_open_write( 'przykladowy.plik.txt' );
file_text_write_string( id_pliku_zapisu, '1 linia pliku' );
file_text_writeln( id_pliku_zapisu );
file_text_write_string( id_pliku_zapisu, '2 linia pliku' );
file_text_close( id_pliku_zapisu );

(dodatkowe funkcje użyte w przykładzie: file_text_wtite_string(), file_text_writeln(), file_text_close())