Draw triangle()

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki
Właściwy tytuł tego artykułu to draw_triangle(). Z powodu ograniczeń technicznych tytuł tego artykułu jest nieprawidłowy.
draw_triangle() - funkcja, rysująca na ekranie trójkąt

Wywołanie

Funkcja przyjmuje siedem argumentów, będących liczbami rzeczywistymi:

draw_triangle([real] x1, [real] y1, [real] x2, [real] y2, [real] x3, [real] y3, [real] obramowanie)
  • x1 - współrzędna x pierwszego wierzchołka
  • x1 - współrzędna y pierwszego wierzchołka
  • x1 - współrzędna x drugiego wierzchołka
  • x1 - współrzędna y drugiego wierzchołka
  • x1 - współrzędna x trzeciego wierzchołka
  • x1 - współrzędna y trzeciego wierzchołka
  • obramowanie - jeśli podano 1, to rysowana jest trójkąt bez wypełnienia kreską grubości 1px, w przeciwnym wypadku rysowany jest wypełniony trójkąt

Przykład użycia

var x1,x2,x3,y1,y2,y3;
x1=120; x2=240; y1=14; y2=200;
draw_triangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3,0);
// zostanie narysowany wypełniony trójkąt o zadanych współrzędnych

Uwagi

Działanie funkcji modyfikowane jest innymi funkcjami: