Draw text ext()

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki
Właściwy tytuł tego artykułu to draw_text_ext(). Z powodu ograniczeń technicznych tytuł tego artykułu jest nieprawidłowy.

draw_text_ext() - rozszerzona funkcja, wyświetlająca na ekranie tekst.

Wywołanie

Funkcja przyjmuje pięć argumentów:

draw_text_ext([real] x,[real] y, [real/string] text, [real] separator, [real] szerokosc);
  • x - pozycja w poziomie, na której będzie wyświetlony tekst
  • y - pozycja w pionie, na której będzie wyświetlony tekst
  • text - tekst, który ma zostać wyświetlony. Może być stringiem lub wartością rzeczywistą, ale nie wolno mieszać tych dwóch typów (patrz przykład)
  • separator - długość w pikselach, określająca różnicę pomiędzy początkami dwóch sąsiadujących linii. Wpisz -1 dla domyślnej wartości
  • szerokosc - maksymalna szerokość, po której tekst będzie łamany. Wpisz -1 by nie łamać tekstu

Działanie funkcji modyfikują inne funkcje:

Przykład użycia

tekst="Morty";
pozycjax=120;
pozycjay=230;
separator=15;
szerokosc=100
draw_text_ext(pozycjax,pozycjay,tekst,separator,szerokosc); // zadziala
draw_text_ext(pozycjax,pozycjay,pozycjax,separator,szerokosc); // zadziala
draw_text_ext(pozycjax,pozycjay,pozycjax+tekst,separator,szerokosc); // nie zadziala (mieszany typ)