Draw set alpha()

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki
Właściwy tytuł tego artykułu to draw_set_alpha(). Z powodu ograniczeń technicznych tytuł tego artykułu jest nieprawidłowy.
draw_set_alpha() - funkcja, ustawiająca używany stopień przezroczystości.

Wywołanie

Funkcja przyjmuje jeden argument, będący liczbą rzeczywistą

draw_set_alpha([real] przezroczystosc)

  • przezroczystosc - wartość liczbowa w przedziale <0,1> (0 - całkowita przezroczystość, 1 - brak przezroczystości)

Z wybraną przezroczystością będą rysowane wszystkie obiekty, których funkcje rysujące umieszczone są PO funkcji draw_set_alpha().

Przykład użycia

draw_set_alpha(0.5);
draw_text(12,12,"text z przezroczystoscia 0.5");
draw_text(12,22,"text z przezroczystoscia 0.5");
draw_set_alpha(0.2);
draw_text(12,32,"text z przezroczystoscia 0.2");

(dodatkowe funkcje użyte w przykładzie: draw_text())