Draw roundrect()

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki
Właściwy tytuł tego artykułu to draw_roundrect(). Z powodu ograniczeń technicznych tytuł tego artykułu jest nieprawidłowy.
draw_roundrect() - funkcja, rysująca na ekranie prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami

Wywołanie

Funkcja przyjmuje pięć argumentów, będących liczbami rzeczywistymi:

draw_roundrect([real] x1, [real] y1, [real] x2, [real] y2, [real] obramowanie)
  • x1 - współrzędna x dowolnego wierzchołka
  • y1 - odpowiadająca współrzędnej x1 wspórzędna y wierzchołka
  • x2 - współrzędna wierzchołka, leżącego na drugiej stronie przekątnej z punktu (x1,x2)
  • y2 - odpowiadająca współrzędnej x2 wspórzędna y wierzchołka
  • obramowanie - jeśli podano 1, to rysowana jest jedynie ramka o grubości 1px, w przeciwnym wypadku rysowany jest wypełniony prostokąt

Przykład użycia

var x1,x2,y1,y2;
x1=120; x2=240; y1=14; y2=200;
draw_roundrect(x1,y1,x2,y2,1);
// zostanie narysowana zaokrąglona ramka o wybranych wspolrzednych

Uwagi

Działanie funkcji modyfikowane jest innymi funkcjami: