Draw circle()

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki
Właściwy tytuł tego artykułu to draw_circle(). Z powodu ograniczeń technicznych tytuł tego artykułu jest nieprawidłowy.
draw_circle() - funkcja, rysująca na ekranie koło lub okrąg

Wywołanie

Funkcja przyjmuje cztery argumenty, będące liczbami rzeczywistymi:

draw_circle([real] x, [real] y, [real] r, [real] obramowanie)
  • x - współrzędna x środka okręgu
  • y - współrzędna y środka okręgu
  • r - długość promienia koła
  • obramowanie - jeśli podano 1, to rysowany jest jedynie okrąg o grubości 1px, w przeciwnym wypadku rysowane jest koło (okrąg z wypełnieniem)

Przykład użycia

var x1,x2,r;
x=120; y=14; r=200;
draw_circle(x,y,r,1);
// zostanie narysowany okrąg o środku w punkcie (120,14) i promieniu 200

Uwagi

Działanie funkcji modyfikowane jest innymi funkcjami: