Draw button()

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki
Właściwy tytuł tego artykułu to draw_button(). Z powodu ograniczeń technicznych tytuł tego artykułu jest nieprawidłowy.
draw_button() - funkcja, rysująca na ekranie przycisk

Wywołanie

Funkcja przyjmuje pięć argumentów, będących liczbami rzeczywistymi:

draw_button([real] x1, [real] y1, [real] x2, [real] y2, [real] wcisniety)
  • x1 - zmienna rzeczywista, współrzędna x lewego górnego wierzchołka
  • y1 - zmienna rzeczywista, współrzędna y lewego górnego wierzchołka
  • x2 - zmienna rzeczywista, współrzędna x prawego dolnego wierzchołka
  • y2 - zmienna rzeczywista, współrzędna y prawego dolnego wierzchołka
  • wcisniety - określa, czy przycisk ma być wciśnięty (0) czy nie (1)

Przykład użycia

draw_set_color(c_blue);
draw_button(12,12,12+100,12+40,1);
draw_button(12,12+50,12+100,12+40+50,0);
draw_set_color(c_white)
draw_text(22,20,"przycisk 1");
draw_text(22,20+50,"przycisk 2");

(dodatkowe funkcje użyte w przykładzie: draw_set_color(), draw_text())

Powyższy kod umieszczony w zdarzeniu DRAW spowoduje wyświetlenie dwóch przycisków w kolorze niebieskim - jeden będzie wciśnięty, drugi nie.

Uwagi

  • Działanie funkcji modyfikowane jest innymi funkcjami: