Draw arrow()

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki
Właściwy tytuł tego artykułu to draw_arrow(). Z powodu ograniczeń technicznych tytuł tego artykułu jest nieprawidłowy.
draw_arrow() - funkcja, rysująca na ekranie linię prostą, zakończoną grotem

Wywołanie

Funkcja przyjmuje pięć argumentów, będące liczbami rzeczywistymi:

draw_arrow([real] x1, [real] y1, [real] x2, [real] y2, [real] rozmiar)
  • x1 - współrzędna x początku linii (końcówka bez grota)
  • y1 - współrzędna y początku linii (końcówka bez grota)
  • x2 - współrzędna x końca linii (z grotem)
  • y2 - współrzędna y końca lini (z grotem)
  • rozmiar - rozmiar grotu w pikselach

Przykład użycia

var x1,x2,y1,y2,rozmiar;
x1=12; y1=14; x2=50, y2=64; rozmiar=20;
draw_arrow(x1,y1,x2,y2,rozmiar);
// zostanie narysowana strzałka od punktu (12,14) do (50,64).
// Przy punkcie (50,64) bedzie grot strzałki o wielkości 20px

Uwagi

Działanie funkcji modyfikowane jest innymi funkcjami: