Degtorad()

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki
Właściwy tytuł tego artykułu to degtorad(). Z powodu ograniczeń technicznych tytuł tego artykułu jest nieprawidłowy.

degtorad() - funkcja języka GML, zamieniająca wartość kąta w stopniach na radiany

Wywołanie

Funkcja przyjmuje jeden argument i zwraca miarę podanego kąta w radianach.

degtorad([real] stopnie)
  • stopnie - wartość kąta w stopniach

Z funkcji korzysta się przy obliczaniu wartości funkcji trygonometrycznych - takie funkcje jak sin(), cos() itp. pobierają argument w radianach, a nie stopniach.

Przykład użycia

var kat,rad,war;
kat=180;
rad=degtorad(kat);
// zmienna rad bedzie wynosic ok. 3.14
war=sin(rad);
// zmienna war bedzie wynosic 0

(dodatkowe funkcje użyte w przykładzie: sin())

Ciekawostka

  • Zamiast używać funkcji degtorad(), można pomnożyć wartość kąta razy PI i podzielić przez 180