Data Store 2

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki

Data Store 2 - rozszerzenie do programów MMF i TGF, stworzone do odczytywania, przechowywania i zapisywania danych.

Destabilizuje się pod wpływem dodatku Item Array.

Opis działania i zastosowania

Obiekt udostępnia 1000 zmiennych liczbowych, 1000 flag i 50 ciągów znaków, potrafi również zapisywać i odczytywać je hurtowo.

Warunki

 • Compare a value - porównanie wybranej zmiennej do wartości.
 • Compare a flag - porównanie stanu wybranej flagi.
 • Is flag on? - sprawdzanie, czy wybrana flaga jest włączona.
 • Is flag off? - sprawdzanie, czy wybrana flaga jest wyłączona.

Akcje

 • Values
  • Change a Value - zmienia wybraną zmienną.
  • Add to a Value - dodaje liczbę do wybranej zmiennej.
  • Substract from a Value - odejmuje liczbę od wybranej zmiennej.
  • Multiply a Value by - mnoży wybraną zmienną przez liczbę.
  • Divide a Value by - dzieli wybraną zmienną przez liczbę.
  • Put Value into Mod - ustawia zmienną na resztę dzielenia jej przez liczbę.
 • Strings
  • Change a String - zmienia ciąg.
 • Flags
  • Set flag on - włącza wybraną flagę.
  • Set flag off - wyłącza wybraną flagę..
  • Toggle flag - przełącza wybraną flagę.
  • Reset all - resetuje wszystkie flagi.
  • Toggle all - przełącza wszystkie flagi.
 • Storage
  • Save - zapis wszystkich danych do pliku.
  • Load - odczyt wcześniej zapisanego pliku.
 • Destroy - niszczenie obiektu.

Wartości

 • Get Value - zmienna.
 • Get String - ciąg znaków.
 • Get Flag State - stan flagi.

Konfiguracja w edytorze etapu

Brak.

Linki zewnętrzne