Abs()

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki
Właściwy tytuł tego artykułu to abs(). Z powodu ograniczeń technicznych tytuł tego artykułu jest nieprawidłowy.

abs() - funkcja, zwracająca wartość bezwzględną podanej liczby. Występuje również w TGF2 i MMF2.

Sposób wywołania

Funkcja przyjmuje jeden argument:

abs([real] liczba)
  • liczba - liczba, której wartość bezwzględną chcemy otrzymać

Funkcja zwraca wartość bezwzględną podanej liczby.

Sposób użycia

liczba1=5
absolute1=abs(liczba1); //wartość wyniesie 5
liczba2=-7
absolute2=abs(liczba2); //wartość wyniesie 7