Szersze opisy niektórych rozszerzeń możesz znaleźć na Klikipedii.


Polskie


Contrast (contrast.mfx)

Autor: Aleks Wilk

Dodatek do MMF2. Zmienia kontrast obrazu, przez co może np. symulować pełnoekranowe efekty świetlne. Zawiera przykład.
DOWNLOAD (180 KB)

Crasher (crash.gox)

Autor: CubiX

Wiesza aplikację na żądanie. Zawiera przykład.
DOWNLOAD (34 KB)


Niezbędne

Zbiór (369 KB)

Advanced Math (gfamath.gox)

Funkcje trygonometryczne, liczenie odległości, kątów, potęg, wartości bezwzględnych, silni, pierwiastków...
DOWNLOAD (35 KB)

Bullet Object (bullet.gox)

Tworzy do 1000 obiektów, które mogą służyć za efekty cząsteczkowe.
DOWNLOAD (64 KB)

DMC2 Object (dmc2.gox)

Odtwarza pliki WAV (nawet do 32 na raz), MP3 i moduły (XM, IT, MOD itp.).
DOWNLOAD (123 KB)

Data Store 2 (gfstore.gox)

Udostępnia 1000 wartości, 1000 flag i 50 ciągów znaków, potrafi również zapisywać i odczytywać je hurtowo.
DOWNLOAD (19 KB)

Direction Calculator (gfdirect.gox)

Krok po kroku obraca obiekty na inne obiekty i na dany kierunek, wylicza odległości, przykłada siły do obiektów itp.
DOWNLOAD (28 KB)

Display Properties (gfres.gox)

Zmienia rozdzielczość ekranu na 512x384, 640x480, 800x600 lub 1024x768.
DOWNLOAD (22 KB)

Drawline Object (drawline.gox)

Rysuje linie o danym kolorze, typie i rozmiarze.
DOWNLOAD (31 KB)

Fast Loop (gffloop.gox)

W jednym cyklu TGF wykonuje wiele powtórzeń danych zdarzeń. Pozwala m.in. przetworzyć 1000 wpisów tabeli lub przecyzyjnie przemieścić obiekt (piksel po pikselu) na dużą odległość w mgnieniu oka.
DOWNLOAD (14 KB)

File (gffile.gox)

Kopiuje, kasuje i ogólnie zarządza plikami.
DOWNLOAD (33 KB)

INI Plus (iniplus.gox)

Ułatwia pracę z plikami INI.
DOWNLOAD (22 KB)

List (gflist.gox)

Prosta lista z funkcją sortowania.
DOWNLOAD (46 KB)

Nobu HTTP (nobu_http.gox)

Pobieranie danych z Internetu.
DOWNLOAD (11 KB)

String Parser 2 (parser.gox)

Praktycznie dowolna manipulacja ciągiem znaków.
DOWNLOAD (41 KB)


Warto mieć

Zbiór (621 KB)

1000 Global Strings Object (gstrings.gox)

Udostępnia 1000 globalnych ciągów znaków, którymi można dowolnie manipulować.
DOWNLOAD (11 KB)

1000 Global Values Object (gf1000gv.gox)

Udostępnia 1000 globalnych wartości, którymi można dowolnie manipulować.
DOWNLOAD (12 KB)

3E Modifier (3eactive.gox)

Daje dodatkowe możliwości do ruchu po ścieżce, pozwala także hierarchicznie łączyć obiekty (np. wieżyczka jako "dziecko" czołgu, "rodzica") i zmieniać punkt zaczepienia.
DOWNLOAD (38 KB)

Binary (binary.gox)

Między innymi szyfruje (BlowFish), kompresuje (Zlib), koduje i dekoduje (Base64) ciągi.
DOWNLOAD (74 KB)

Clock (gfclock.gox)

Zegar i kalendarz.
DOWNLOAD (38 KB)

DAMP (damp.gox)

Operuje dźwiękiem 3D i odtwarza pliki OGG Vorbis.
DOWNLOAD (222 KB)

Dynamic Array 2 (darray.gox)

Operuje jedno- lub wielowymiarowymi tablicami danych.
DOWNLOAD (45 KB)

Item Array (gfNArray.gox)

Tworzy i zarządza tablicami asocjacyjnymi.
DOWNLOAD (51 KB)

Math+ (math+.gox)

Liczy różne funkcje (w tym trygonometryczne), porusza obiektami, przechowuje wartości i wprowadza operatory logiczne.
DOWNLOAD (30 KB)

Mouse (gfmouse.gox)

Sterowanie myszą.
DOWNLOAD (27 KB)

Nobu String (nobu_string.gox)

Przechowywanie ciągów (tablica asocjacyjna).
DOWNLOAD (12 KB)

Time X Object (timex.gox)

Tworzy dowolną liczbę stoperów, zarządza czasem i datą, pauzuje grę itp.
DOWNLOAD (18 KB)

Tray Icon (gftray.gox)

Ikona w zasobniku.
DOWNLOAD (17 KB)

Window Focus (gffocus.gox)

Sprawdza, czy okno gry jest aktywne czy nie, miga paskiem zadań.
DOWNLOAD (13 KB)

Window Object (gfwnd.gox)

Zarządza rozmiarem i pozycją okna gry.
DOWNLOAD (21 KB)


Specyficzne zastosowanie


AutoFPS (autofps.gox)

Zmienia ilość cykli TGF na sekundę (domyślnie 50, maksymalnie 1000).
DOWNLOAD (6 KB)

Base Converter (gfbase.gox)

Konwertuje liczby pomiędzy systemem dziesiętym, szesnastkowym i binarnym.
DOWNLOAD (21 KB)

Browser 2 (browser2.gox)

Otwiera strony Internetowe w domyślnej przeglądarce, wysyła maile i otwiera pliki.
DOWNLOAD (19 KB)

Call DLL (calldll.gox)

Uruchamia i operuje na plikach DLL.
DOWNLOAD (17 KB)

Command line (cmdline.gox)

Pobiera dane z linii komend.
DOWNLOAD (22 KB)

Dictonary Object (diction.gox)

Korzysta z tablicy wyrazów jak ze słownika i przeszukuje ciągi w ich poszukiwaniu.
DOWNLOAD (33 KB)

Drag & Drop File (dragdrop.gox)

Pobiera informacje o obiekcie przeciągniętym i upuszczonym na okno programu.
DOWNLOAD (14 KB)

Fast Function (gfffunct.gox)

Wykonuje funkcje (również z parametrami) i zwraca z nich wartości lub ciągi.
DOWNLOAD (14 KB)

Frame Count object (fcount.gox)

Rysuje efektowne smugi (maks. ok. 16).
DOWNLOAD (31 KB)

Klik OpenGL X (gfopenglx.gox)

Generuje grafikę 3D.
DOWNLOAD (63 KB)

MooClick (mooclick.gox)

Obiekt do tworzenia gier multiplayer.
DOWNLOAD (58 KB)

MooSock (moosock.gox)

Transfer danych przez TCP/IP.
DOWNLOAD (53 KB)

MooServer (mos23.exe)

Serwer dla MooSock, MooClick i MooGame.
DOWNLOAD (317 KB)

Nobu Map (nobu_map.gox)

Odnajdywanie ścieżek (np. w labiryncie).
DOWNLOAD (6 KB)

PowerApp Lite (powerapp.gox)

Otwiera pliki, foldery, adresy, applety Panelu Sterowania itp.
DOWNLOAD (43 KB)

Registry Object (registry.gox)

Manipulacja rejestrem systemowym.
DOWNLOAD (14 KB)

RTF Text (gfrtf.gox)

Wyświetla zewnętrzny lub wewnętrzny (zapisany w GAM) plik Rich Text Format (RTF).
DOWNLOAD (40 KB)

Scrollbar Object (scrollbar.Gox)

Suwak.
DOWNLOAD (30 KB)

Search (gfsearch.gox)

Szuka określonej frazy w plikach.
DOWNLOAD (31 KB)

Sliderbar Object (SliderBar.gox)

Suwak innego typu.
DOWNLOAD (31 KB)

String Comparing Object (StringC.gox)

Porównuje dwa ciagi i zwraca liczbę podobieństw lub różnic.
DOWNLOAD (12 KB)

Unzip It (gfUnzipit.gox)

Rozpakowuje archiwa ZIP.
DOWNLOAD (42 KB)

WinSock Object (winsock.gox)

Transfer danych.
DOWNLOAD (28 KB)

Zip It (gfZipit.gox)

Tworzy pliki ZIP, które mogą mieć różny stopień kompresji, hasło itp.
DOWNLOAD (71 KB)


Rzadko użyteczne lub nieprzydatne


Advanced Game Control Object (agco.gox)

Zarządza dodatkowymi kontrolerami (np. joystickiem).
DOWNLOAD (46 KB)

CD Finder (CDFinder.gox)

Pobiera informacje i emuluje napędy CD-ROM.
DOWNLOAD (27 KB)

Chain Object (chain.gox)

Niedokończony obiekt, który generuje realistyczny fizycznie łańcuch.
DOWNLOAD (23 KB)

Clipboard (gfclip.gox)

Odczyt i zapis do systemowego schowka.
DOWNLOAD (1 KB)

Combo Box (gfcombo.gox)

Prosta lista rozwijana
DOWNLOAD (20 KB)

DirectPlay Object (gfDPlay.gox)

Wolniejszy niż MOO obiekt do tworzenia gier multiplayer.
DOWNLOAD (40 KB)

Factorial Object (factorial.gox)

Liczy silnię.
DOWNLOAD (49 KB)

File Encryption (filecode.gox)

Szyfruje pliki na kilka kiepskich sposobów.
DOWNLOAD (14 KB)

Flags Master (gfflags.gox)

Udostępnia nieokreśloną liczbę flag (0/1).
DOWNLOAD (14 KB)

Function Object (Function.gox)

Oblicza wyniki równań matematycznych.
DOWNLOAD (36 KB)

IF_RGL object (IF_RGL.gox)

Dodatek wspomagający obiekt IRUKA.
DOWNLOAD (6 KB)

IRUKA Object (IRUKA.gox)

Kopuje grafikę z jednego okna do drugiego.
DOWNLOAD (10 KB)

Internal Beep (beep.gox)

Piszczy :P
DOWNLOAD (18 KB)

Lego Object (lego.gox)

Programuje roboty Lego Mindstorms.
DOWNLOAD (49 KB)

Lego Probe Object (probe.gox)

Programuje roboty Lego Mindstorms.
DOWNLOAD (112 KB)

Math Object (gfmath.gox)

Liczy potęgi, pierwiastki, silnie i funkcje trygonometryczne (to ostatnie szwankuje).
DOWNLOAD (27 KB)

Modem Object (modem.gox)

Komunikacja między modemami.
DOWNLOAD (15 KB)

MOO 2 (moo2.gox)

Obiekt do tworzenia gier multiplayer. Lepszy od Direct Play, ale gorszy nawet od MooGame ;)
DOWNLOAD (45 KB)

MooGame (moogame.gox)

Obiekt do tworzenia gier multiplayer. Ma mniej funkcji, niż MooClick.
DOWNLOAD (70 KB)

Nobu Function (nobu_function.gox)

Wykonywanie skryptów.
DOWNLOAD (6 KB)

Palette (palette.gox)

Manipuluje 256-kolorową paletą. Działa tylko w Win9x i to nie zawsze.
DOWNLOAD (17 KB)

Power Object (Power.gox)

Potęguje liczby.
DOWNLOAD (50 KB)

Print (gfprint.gox)

Drukuje.
DOWNLOAD (30 KB)

Random Letters Object (randoml.gox)

Generuje losowe literki.
DOWNLOAD (25 KB)

Randomizer (gfrandom.gox)

Generuje losowe liczby, grupy zdarzeń, znaki itp.
DOWNLOAD (33 KB)

Registers Object (Registers.gox)

Odczyt i zapis rejestrów procesora.
DOWNLOAD (15 KB)

Serial Object (serial.gox)

Dostęp do portu szeregowego.
DOWNLOAD (14 KB)

Simple Math Object (smath.gox)

Proste operacje arytmetyczne.
DOWNLOAD (3 KB)

Square Root Object (root2.gox)

Pierwiastek kwadratowy.
DOWNLOAD (40 KB)

String Conversion Object (SConvert.gox)

Zamienia ciąg na sumę lub iloczyn wartości ASCII jego poszczególnych znaków.
DOWNLOAD (43 KB)

String Evaluation Object (TgfSEval.gox)

Oblicza wyniki równań matematycznych, ale ma mniej opcji niż Function Object.
DOWNLOAD (56 KB)

Timer (gftime.gox)

Zarządzanie datą i godziną.
DOWNLOAD (28 KB)

Titlebar (gftitle.gox)

Zmienia i pobiera zawartość paska tytułu.
DOWNLOAD (14 KB)

Tokens (gftokens.gox)

Dzieli ciąg znaków na podciągi.
DOWNLOAD (14 KB)


Wyświetlające komunikaty


Common Dialog (comdlg.gox)

Wyświetla okna zapisu i odczytu plików o danych parametrach oraz pobiera z nich dane do dalszego wykorzystania.
DOWNLOAD (16 KB)

Dialog Object (gfNDialog.gox)

Wyświetla okna dialogowe.
DOWNLOAD (22 KB)

Input (gfinput.gox)

Wyświetla okna dialogowe.
DOWNLOAD (16 KB)

Message Box and Asker (gfdialogs.gox)

Wyświetla okna dialogowe.
DOWNLOAD (8 KB)

Popup Message Object 2 (gfpop.gox)

Wyświetla komunikaty.
DOWNLOAD (46 KB)